Nano, Molecular and Regenerative Medicine

Nano, molecular and regenerative medicine represents the modern direction of biomedical engineering. By using biological and nano materials, stem cells, tissue engineering, cell biology and molecular biology methods, we aim to solve the problems for clinical medicine, and focus on diagnosis and treatment of major diseases. We pay great attentions to the innovation of basic principles and methods, with a goal of becoming the origin of the development, translational and clinical application of medical innovation technology.

 

Core Competences

 • Diagnostics of major diseases
 • Cancer research and discovery of therapeutic targets
 • Breakthrough technology of tumor immunotherapy and engineering of cell therapy related to immunoncology
 • Application of biological and nanomaterials, stem cells, tissue engineering in tissue repair
 • Neuroscience and discovery of therapeutic targets for neurological diseases
 • Data analysis, prediction, prognosis and evaluation of diagnosis and treatment of major diseases

 

Application Areas

 • Cancer research and oncology
 • Cancer immunology and immunotherapy
 • Stem cells, bio- and nano-material and tissue repair
 • Neuroscience and neurology
 • Bioinformatics and diseases

 

Primary Faculty

GAO Weiqiang

YANG Guoyuan

GU Hongchen

ZHU Linyong

 

 

 

 

HE Shigang

YE Jian

DING Yanting

QIAN Kun

 

 

 

 

LIN Qiuning

XU Hong

YIN Weihai

WANG Jinye

 

 

 

 

WANG Yongting

XIA Weiliang

ZHANG Chunfu

ZHANG Shiyi

 

 

 

 

SHEN Feng

XIONG LIqin

YU Hui

ZHU Fangfang

 

 

 

 

ZHANG Yan

LI Li

ZHOU Yue

ZHANG Zhijun

 

 

 

 

MA Bin

TANG Yaohui

MA Yongjie

FANG Xiaoxia

 

 

 

 

WANG Yao

XU Gaolian

LIU Tuan